[ เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ เวอร์ชั่นใหม่ ][ เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ เวอร์ชั่นเก่า ]


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-2009, 0-5596-2035 โทรสาร 0-5596-2000