คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลคณะ

สายตรงคณบดี

รายละเอียด

การส่งเมล สายตรงถึงคณบดี
    - ถ้าท่านต้องการให้คณบดี ตอบกลับ ในช่องใส่ E-Mail ให้ระบุเป็น E-mail ของท่าน
    - ถ้าท่านไม่ต้องการให้คณบดี ตอบกลับ ในช่องใส่ E-Mail ให้ระบุเป็น E-mail ด้านล่าง
      testsendmail@nu.ac.th (สามารถ copy ไปวางในช่อง E-Mail ได้)
E-Mail :: * กรุณาระบุ E-Mail ที่ท่านใช้งาน
หัวเรื่อง :: * มากกว่า 4 ตัวอักษร
ข้อความ :: * มากกว่า 4 ตัวอักษร

สำหรับติดต่อโดยตรงถึงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือแจ้งปัญหาการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวมไปถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
***ท่านสามารถระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่านได้ หากท่านต้องการทราบผลอย่างรวดเร็วสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th