คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ที่เดินทางมาเป็นวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ “Composition for Orchestra การประพันธ์เพลงสำหรับวงออเคสตร้า”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ที่เดินทางวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ “Composition for Orchestra การประพันธ์เพลงสำหรับวงออเคสตร้า” ... (201)
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ... (68)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือจีน-ไทย มหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ... (119)
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบนิสิตชั้นปีที่ 4
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบนิสิตชั้นปีที่ 4 ... (82)
การแสดงคอนเสิร์ต On the way we are โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
การแสดงคอนเสิร์ต On the way we are โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ... (85)
ภาควิชาภาษาไทยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ภาควิชาภาษาไทยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ... (51)
โครงการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
โครงการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ... (46)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อมอบนโยบายการพัฒนางานและเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อมอบนโยบายการพัฒนางานและเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ ... (52)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมต้อนรับหัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งรัฐยอกยาการ์ตา (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) ประเทศอินโดนีเซีย
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมต้อนรับหัวหน้าคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งรัฐยอกยาการ์ตา (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) ประเทศอินโดนีเซีย ... (95)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ... (162)
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ... (69)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนานิสิตแก่สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนานิสิตแก่สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ... (74)
ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562
ทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562 ... (77)
บริษัทจัดหางาน FDI recruitment (Thailand) ที่เดินทางมาแนะแนวนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
บริษัทจัดหางาน FDI recruitment (Thailand) ที่เดินทางมาแนะแนวนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ... (55)
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอโรว์
คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอโรว์ ... (73)
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) นำนักเรียนแผนการสอนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เข้ารับฟังข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) นำนักเรียนแผนการสอนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เข้ารับฟังข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ ... (75)
ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ปีการศึกษา 2561
ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์ปีการศึกษา 2561 ... (88)
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาไทย “นบบูชาครูภาษาไทย”
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาไทย “นบบูชาครูภาษาไทย” ... (70)
โครงการเสวนาอ่านตะวันออก ( Read The EAST)
โครงการเสวนาอ่านตะวันออก ( Read The EAST) ... (84)
สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการวัฒนธรรมจีน ... (73)

จำนวนหน้า

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | next » « Last »สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th