ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์"; } else { echo "

".$row_news_type['name_type']."

"; } mysql_free_result($news_type2); ?> 300) { // จำกัดความยาวของกระทู้ที่ 100 ตัวอักษร $headlinefive=substr($headline,0,280)."..."; } if ($pictureS=="") { echo ""; } else { echo ""; } echo ""; } ?> "; } else { echo ""; } echo ""; }*/ ?>
 ".$headline."
 ".$detail." ... (".$hits.")
".$headline."
".$detail." ... (".$hits.")
".$headline."
".$detail." ... (".$hits.")
".$headline."
".$detail." ... (".$hits.")

จำนวนหน้า

1) { $back = $page - 1; echo "". "« First »\n"; echo "« previous"; } For ($i=1 ; $i<=$totalpage ; $i++) { if ($i == $page ) { echo " $i |\n"; } else { echo " $i |\n"; } } if ($page < $totalpage) { $next = $page +1; echo "next » "; echo "« Last » \n"; } ?>