คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงคอนเสิร์ต On the way we are โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 3 ตุลาคม 2562    
เปิดอ่าน : 85  ครั้ง  
 Favorites  Print

     วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ชั้นปีที่ 4 จัดการแสดงคอนเสิร์ต “On the way we are เส้นทางที่เราเลือกเดิน”การแสดงดนตรีเชิง EDUTAINMENT เพื่อให้นิสิตได้บูรณาการรายวิชาด้านปฏิบัติ และรายวิชาทฤษฎี และ ฝึกประสบการณ์การบรรเลงรวมวง สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการประพันธ์เพลงและการ   เรียบเรียงเสียงประสานให้ผู้ชมได้รับความรู้ด้านดนตรีและความสนุกสนาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิต คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุดสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th