คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบนิสิตชั้นปีที่ 4

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 11 ตุลาคม 2562    
เปิดอ่าน : 82  ครั้ง  
 Favorites  Print

     วันที่ 10 ตุลาคม 2562 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง QS 3302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคารเรียนรวม QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆที่นิสิตต้องการทราบ เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และทุนการศึกษา รวมถึงได้มีการตอบคำถามจากนิสิตในประเด็นต่างๆเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป   
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุดสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th