คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 15 ตุลาคม 2562    
เปิดอ่าน : 68  ครั้ง  
 Favorites  Print

     วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ สโมสรนิสิตและนิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหารา มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้กล่าวบทกลอนถวายอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุดสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th