คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ที่เดินทางมาเป็นวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ “Composition for Orchestra การประพันธ์เพลงสำหรับวงออเคสตร้า”

ผู้เขียนข่าว : สุรีพรย์  ชุมแสง
วันที่เขียน : 15 ตุลาคม 2562    
เปิดอ่าน : 201  ครั้ง  
 Favorites  Print

     วันที่15 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจรย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาคดนตรี ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักประพันธ์เพลงชาวไทยในวงการเพลงคลาสสิกนานาชาติ โดยมีวงออร์เคสตร้ามากมายจากทั่วโลกที่นำเพลงของท่านไปบรรเลง นอกจากนั้น ยังเป็นนักประพันธ์เพลงคลาสสิกของไทย คว้ารางวัลที่หนึ่งจากงานประกวดเพลง “แอนนาโปลิส ชาร์เตอร์ 300 ยัง คอมโพสเซอร์” จากเพลง “ไตรศตวรรษ” ในงาน “แอนนาโปลิส ชาร์เตอร์ 300 ยัง คอมโพสเซอร์” ประจำปี 2007-2008ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ “Composition for Orchestra การประพันธ์เพลงสำหรับวงออเคสตร้า” ให้แก่นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ภาควิชาดนตรี และผู้สนใจจากภายนอกจำนวนมาก ณ ห้องประชุม Slope HU 4103 คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 


ขึ้นข้างบน5 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

10 ข่าวสารที่มีผู้อ่านมากที่สุดสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th