วันที่ รายการ เอกสาร
22 เม.ย. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
18 มี.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
18 ก.พ. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
21 ม.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
26 พ.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563
24 พ.ย. 2563 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
22 ต.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563
18 ก.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2563
17 ก.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563
1 ก.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2563
20 ส.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
20 ส.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
31 ก.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
25 มิ.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
26 พ.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563
12 พ.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
19 มี.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
5 มี.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563
20 ก.พ. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
16 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
26 ธ.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562
28 พ.ย. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562
30 ต.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2562
17 ต.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562
26 ก.ย. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
15 ส.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
18 ก.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
23 ก.ย. 2558 รายงานการประชุมกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2558
23 ก.ย. 2558 วาระการประชุมกิจการนิสิต 1-2558 วาระ 1.2.4
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562
6 ม.ค. 2563 รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562
18 ก.พ. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 1/2563
12 พ.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการภาควิชาภาษาไทยและคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 11 ก.พ.64
1 พ.ค. 2563 รายงานการประชุมภาควิชาภาษาไทย