การเจรจาหารือลงนามความร่วมมือประเด็นการจัดตั้งห้องเรียนดนตรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม


 สุรีพรย์    4 ก.พ. 2564     อ่านแล้ว 86


 

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู หัวหน้าภาควิชาดนตรี และคุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์  ร่วมให้การต้อนรับ นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ที่เดินทางมาหารือการลงนามความร่วมมือในประเด็นการจัดตั้งห้องเรียนดนตรี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษากับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุม HU 2208 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง