โครงการพัฒนาทักษะภาษาพม่า (การล่ามและการแปล)


 สุรีพรย์    9 ก.พ. 2564     อ่านแล้ว 126


 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาพม่า (การล่ามและการแปล) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาพม่าด้านการล่ามและการแปลรวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างให้นิสิตมีความมั่นใจในการทำงานการล่ามและการแปลในอนาคต ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- “ทักษะการล่ามในงานภาคอุตสาหกรรม” วิทยากรโดยคุณวิลัยพร ทินา ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาพม่า  ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วย 4 บริษัท GFPT จำกัด มหาชน 

-  “ทักษะการล่ามทางทหาร” วิทยากรโดย เรืออากาศเอกนพดล พันธุ์หลง ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาพม่า  ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการประจำแผนกล่าม กองพิธีการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม  กระทรวงกลาโหม

- “ทักษะการล่ามในโรงพยาบาล” วิทยากร Mr. Myint Moe Thein ล่ามภาษาพม่า โรงพยาบาลยันฮี 

- การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับทักษะการแปลภาษาพม่า โดยอาจารย์วทัญญู ฟักทอง ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาพม่า ปัจจุบันเป็นนักวิชาการอิสระด้านภาษาพม่า และอาจารย์เพิเศษ (ภาษาพม่า) ศูนย์พม่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

            โดยมีผู้สนใจทั้งศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมรับชมผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams กว่า 60 คน

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง