งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่19 ประจำปีการศึกษา 2563


 สุรีพรย์    28 ม.ค. 2564     อ่านแล้ว 65


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่19 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มุขแจ้ง ประธานชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร (JAC-NU) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และ Mr.Masaharu Kuba เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังโครงการแนะแนวศึกษาต่อประแทศญี่ปุ่นครั้งนี้ ซึ่งได้มีการแนะนำทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และทุนสนับสนุนจากJ ASSO อีกทั้งมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น โดยมีมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นร่วมให้ข้อมูลจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยนาโกย่า มหาวิทยาลัยโตไค และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ในช่วงท้ายของงานเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น โดย ดร.ปรัตถกร สิทธิสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมถ่ายถอดประสบการณ์ ณ ห้อง Mini Mainconference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้จากวิดีโอนี้ https://fb.watch/3rpCS3eEl6/

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง