งานกิจการนิสิตฯ จัดพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังธรรม และเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา


 สุรีพรย์    25 ก.พ. 2564     อ่านแล้ว 47


 

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ใหเกียรติเป็นประธานจุดเทียนส่องธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี ถวายขันกัณฑ์เทศน์บูชาธรรม พร้อมด้วย รองศาสตรจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทานพร พระประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำนิสิตและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังธรรม และเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ หอพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...................
ภาพ : สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง