ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ จันทร์โสภา


 สุรีพรย์    4 ก.ย. 2562     เปิดอ่าน 177


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ จันทร์โสภา 
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ 
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาอังกฤษ