โครงการพัฒนานิสิตด้านการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 “การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์”


 สุรีพรย์    31 ม.ค. 2563     เปิดอ่าน 74


 

 

วันที่ 30 มกราคม 2563 รองศาสตรจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการพัฒนานิสิตด้านการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2  ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสามารถที่จะอ่าน วิเคราะห์ ประเมิน และสื่อสารบรรดาสื่อหลากหลายประเภท โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เมสิริณ ขวัญใจ อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและวัฒนธรรมศึกษา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อในปัจจุบันและการป้องกันความเป็นส่วนตัวในการใช้โซเชียลมีเดียแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ