ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ


 สุรีพรย์    31 ม.ค. 2563     เปิดอ่าน 83


 

 

วันที่ 30 มกราคม 2563 รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ อ.ศิวัสว์ สุรกิจบวร หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ 2 ท่าน คือ Ms. Boram Lee และ Ms. Miso Yoon ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนในสาขาวิชาภาษาเกาหลี ณ ห้องประชุม HU1208 ในโอกาสนี้คณบดีได้กล่าวต้อนรับและยินดีที่อาจารย์ทั้งสองท่านมาร่วมงานที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ข้อมูล/ภาพ   ดร.วศินรัฐ นวลศิริ

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาตะวันออก