กิจกรรม HU Healthy lunch ครั้งที่ 2


 สุรีพรย์    31 ม.ค. 2563     เปิดอ่าน 97


 

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม HU Healthy lunch ครั้งที่ 2 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรภายในคณะให้มีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้น  ในบรรยากาศที่สบาย ผ่อนคลาย และเป็นกันเองด้วยการกินข้าวร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงาน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา วีระวัฒนากร อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร  บรรยายในหัวข้อ “เกร็ดความรู้การรับประทานอาหาร ”แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อีกด้วย

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ