แนะนำรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ


 สุรีพรย์    31 ม.ค. 2563     เปิดอ่าน 101


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 

 

 ป้ายกำกับ :