ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์


 วรรณพัชร    5 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 91


 

 

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง "A study of communicative strategies of non-native speaking teachers In Thai school context" โดย นางสาวพีรพิมล นะวะมวัฒน์

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง HU 1201 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ 

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ