ภาควิชาภาษาอังกฤษขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันโครงการ English Monologue Contest


 สุรีพรย์    5 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 87


 

 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขัน โครงการ English Monologue Contest

“การพูดเดี่ยวเชิงบทละครเป็นภาษาอังกฤษสองนาที”

ในหัวข้อ “ความรักของฉันดุจดั่ง ... My Love is Like ...”

#วิธีการสมัคร
แสกน QR Code บนโปสเตอร์ เพื่อลงชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
#วันเวลาการแข่งขัน
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 12.00-16.00 น. ห้อง HU 6109
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
#รางวัล
เงินรางวัล 200-800 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
... สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ภาควิชาภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 2048

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาอังกฤษ