ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดการแสดงละครเวทีเรื่อง มู่หลาน


 สุรีพรย์    6 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 78


 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก เปิดฉากการแสดงละครเวที เรื่อง "มู่หลาน (木兰)" ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นเรื่องราวของสตรีที่มีความฉลาดและความเข้มแข็ง ต้องปลอมเป็นชายเพื่อไปเกณฑ์ทหารแทนพ่อของตน และต้องเข้าไปพบเจอการก่อกบฏในค่ายทหาร โดยเธอต้องคิดหาวิธีในการรับมือเพื่อให้ปลอดภัยและกลับไปหาครอบครัวอีกครั้ง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติกล่าวเปิดการแสดง โดยมี ผศ. ดร.ภูริวรรณ วรานุสาสน์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแสดงละครเวทีครั้งนี้ ซึ่งมีนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนทุกชั้นปีได้ร่วมมือกันจัดขึ้น และได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลร่วมแสดงดนตรีประกอบละครเวทีอีกด้วย ซึ่งทั้งสองรอบการแสดงได้รับความสนใจจากผู้ชมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 500 คน  

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาตะวันออก