อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา


 สุรีพรย์    7 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 77


 

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานจุดเทียน และถวายขันกัณฑ์เทศน์บูชาธรรม พร้อมด้วย ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร .โสภณ ลาวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้จุดธูปเทียน บูชาพระพุทธประทานพร พระประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำนิสิตและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังธรรม และเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ หอพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ