คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มอบของที่ระลึกคณะมนุษยศาสตร์แสดงยินดีและขอบคุณกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


 สุรีพรย์    13 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 77


 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกคณะมนุษยศาสตร์แสดงยินดีและขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์ และกองบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและร่วมกันสร้างวารสารคุณภาพในวงวิชาการ จนผ่านการรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และขอให้ทุกท่านช่วยกันพัฒนาคุณภาพของวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่างๆ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ