โครงการกีฬา “ดอกแก้วเกมส์ ครั้งที่ 14”


 สุรีพรย์    13 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 82


 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ  ลาวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการกีฬา “ดอกแก้วเกมส์ ครั้งที่ 14” ณ ลานแอโรบิก มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในครั้งนี้เป็นการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิต บุคลากรสายสนับสนุน แม่บ้านและคนสวน คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อสร้างความสนุกสนาน อีกทั้งเป็นการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพสมบูรณ์ และเชื่อมสัมพันธ์ภายในคณะให้มีความสามัคคีมากยิ่งขึ้น

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ