บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมงานเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร


 สุรีพรย์    20 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 71


 

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมงานเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับฟังผลการดำนเนิงานและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารจากทุกคณะและทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อาคารใหม่หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร)

 

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ