ภาควิชาภาษาตะวันตกจัดกิจกรรมการชมภาพยนตร์ เรื่อง POLINA เปิดโลกทัศน์การเรียนภาษาผ่านภาพยนต์


 สุรีพรย์    21 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 68


 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมการชมภาพยนตร์ เรื่อง POLINA ภาพยนต์ดราม่าของฝรั่งเศสปี 2016 กำกับโดย ValérieMüllerและ Angelin Preljocaj โดยอิงจากนิยายภาพ Polina โดย Bastien Vivès ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ Venice Days ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสครั้งที่ 73 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ควบคู่ด้านศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ในการนำภาษาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านภาพยนตร์ โดยมีคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมรับชม ณ ห้อง QS 3201 อาคารเรียนรวม 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาตะวันตก