ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์


 สุรีพรย์    26 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 170


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ภาษาไทย) จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาไทย