คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของรัฐบาลอินโดนีเซีย เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินโดนีเซีย


 สุรีพรย์    26 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 84


 

 

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินโดนีเซีย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง

การบรรยายแนะนำทุนการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมของรัฐบาลอินโดนีเซีย (Indonesian Arts and Culture Scholarship)
การแสดงนาฏศิลป์ – ดนตรีอินโดนีเซีย

ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30 - 13.00 น.
ณ ห้อง HU 4103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
....................................
ภายในงานท่านจะได้พบกับ
- การบรรเลงดนตรีไทย โดย ภาควิชาดนตรี
- การแสดง ชุด อินโดนีเชีย–ไทย ไมตรี โดย ภาควิชาศิลปะการแสดง ประกอบด้วย Tari Pendet (Balinese Dance) Ram Ton – Worrachet (Thai Dance)
- การแสดง ชุด Tari Tor – Tor (Sumatera Dance) โดย นิสิตวิชาโท ภาษาอินโดนีเซีย
- การบรรยายแนะนำทุนการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมของรัฐบาลอินโดนีเซีย
- กิจกรรม Workshop ดนตรีอินโดนีเซีย
- กิจกรรม Workshop นาฏศิลป์อินโดนีเซีย
...................................
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 2168

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา ภาควิชาดนตรี ภาควิชาศิลปะการแสดง