แนะนำหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง


 สุรีพรย์    27 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 101


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์รัชดาพร  สุคโต

อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาศิลปะการแสดง