กิจกรรมเสวนาวิจัย เรื่อง “พาราไซต์: มองสังคมเกาหลีผ่านภาพยนตร์”


 สุรีพรย์    27 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 81


 

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดการเสวนาวิจัย เรื่อง “พาราไซต์: มองสังคมเกาหลีผ่านภาพยนตร์” ภาพยนตร์ที่เสียดสีสังคมมนุษย์จากเกาหลีใต้ เจ้าของรางวัลปาล์มทองคำจากเทศกาลหนังเมืองคานส์ ณ ห้อง Slope HU 4103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และ อาจารย์สรรเสริญ เหรียญทอง ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ร่วมกับ อาจารย์ศิวัสว์  สุรกิจบวร และ อาจารย์กฤษณะ โชติสุทธิ์ จากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเวทีเสวนาถึงคำจำกัดความของคำว่า “ปรสิต” จากชื่อหนัง ซึ่งกล่าวถึงครอบครัวชนชั้นล่างซึ่งอาศัยเงิน ที่อยู่ อาหาร จากครอบครัวชนชั้นสูงเพื่อให้มีชีวิตรอด สะท้อนถึงความจริงของชีวิตในสังคมทุนนิยม  บรรยากาศในการเสวนานิสิตได้ให้ความสนใจรับฟังเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ในประเด็นที่น่าสนใจว่า แท้จริงแล้วในความต่างของชนชั้น... ใครกันแน่ที่เป็นปรสิต?

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาตะวันออก