วง NU Choir แสดงโชว์การขับร้องประสานเสียง ในงาน Thailand choral festival 2020


 สุรีพรย์    27 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 74


 

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำนิสิตขับร้องประสานเสียง NU Choir ซึ่งประกอบด้วยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล เป็นผู้ควบคุมวง ขึ้นแสดงโชว์การขับร้องประสานเสียง ในงาน Thailand choral festival 2020 จัดโดย สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาดนตรี