โครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ


 สุรีพรย์    28 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 88


 

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร. พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.วศินรัฐ นวลศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศ (KM) ณ ห้องประชุม HU1307 โดยมี อาจารย์อารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่คณาจารย์ชาวต่างประเทศ ในหัวข้อ “Bridging the Gaps: Teaching Across Generations” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- - - - - - - - - - - - - -
On 27 February 2020, Assoc. Prof. Dr. Phongsakorn Methitham, Associate Dean for Academic Affairs and Dr. Wasinrat Nualsiri, Assistant Dean for International Affairs organised a KM Workshop for our international lecturers at HU1307. Our guest speaker Ajarn Areerat Tanverachaisakul from the Faculty of Liberal Arts, Rangsit University shared with us her extensive teaching experiences on the topic of “Bridging the Gaps: Teaching Across Generations.”
Cr. ดร.วศินรัฐ นวลศิริ

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก