บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563


 สุรีพรย์    28 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 71


 

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ทั้งเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ