คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ NU Moodle LMS


 สุรีพรย์    28 ก.พ. 2563     เปิดอ่าน 78


 

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 1 กิจกรรมกระบวนการและการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ (E-Learning) เพื่อการวิจัย (ภาคปฏิบัติ) เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ NU Moodle LMS ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ฉีกกฎการสอนแบบเดิมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้กับคณาจารย์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก คุณปริญญา ตากล้า และคุณธนพล เฉลิมภักตร์ ผู้เชี่ยวชาญและดูแลระบบ Moodle LMS มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ