คณะผู้บริหาร และอาจารย์ จากภาควิชาศิลปะการแสดง และภาควิชาดนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้แทน จากสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย


 สุรีพรย์    3 มี.ค. 2563     เปิดอ่าน 103


 

 

วันที่ 2 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและอาจารย์จากภาควิชาศิลปะการแสดงและภาวิชาดนตรี ให้การต้อนรับ Ms.Nur Rokhmah Hidayah นักการฑูตที่ปรึกษา ฝ่ายสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรม ประจำสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Ms.Jani Mediawati Sasanti Ms.Desita Nuningharjanti Mr.Viandhika Dwitama Putra และ Mr.Supachai Chattanachotikul คณะผู้แทนจากสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ที่เดินทางมาแนะนำทุนการศึกษาของรัฐบาลอินโดนีเซีย และเข้าพบเยี่ยมบุคลากรและนิสิตที่เคยได้รับทุนการศึกษาจาก IACS (Indonesia Arts and Culture Scholarship Program) และได้ร่วมหารือกับคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เรื่องความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตรทางด้านภาษา รวมถึงโครงการความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกันต่อไป ณ ห้อง HU 4103 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชาศิลปะการแสดง