ภาควิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการบริการวิชาการ แก่คุณครูระดับมัธยมศึกษา จำนวน 63 คน จากโรงเรียนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง


 สุรีพรย์    3 มี.ค. 2563     เปิดอ่าน 111


 

 

ภาควิชาภาษาอังกฤษร่วมกับสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) และสถานทูตสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการอบรมคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 63 คนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อ SMART Lesson Planning Objectives (and How to Reach Them) ทั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยและสถานทูตสหรัฐอเมริกา คือ Ms. Loraine Brasel และจากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ Mr. Adam C. Paschal
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Language Department organised a free training project entitled “SMART Lesson Planning Objectives (and How to Reach Them)” for Thai secondary school teachers from 9 lower Northern provinces on February 29, 2020 at Faculty of Humanities, Naresuan University. This activity was supported by Thailand TESOL and Embassy of United States in Bangkok who kindly provided us a professional facilitator, Ms. Loraine Brasel and our Department of English, Mr. Adam C. Paschal, our full- time lecturer.
- - - - - - - - - - - - - - - -
ดาวน์โหลดภาพ คลิก


cr.ผศ. ดร.จันทิมา ซิมป์สัน
มาโนช แตงตุ้ม / มณีนุช ประกรรษวัติ

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ