การดำเนินการ วัดตัวตัดชุดครุยฯ มหาวิทยาลัย นเรศวร


 สุรีพรย์    12 มี.ค. 2563     เปิดอ่าน 264


 

 

งานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งบัณฑิตให้ดำเนินการวัดตัวตัดชุดครุย ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร (กับร้านที่มหาวิทยาลัยให้การรับรองและรับประกันความถูกต้อง)
โดยสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่ในการให้บริการวัดตัวตัดชุดครุย 

1. ห้องจัดแสดงครุย มหาวิทยาลัยนเรศวร งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ (โดม) นิสิตสามารถมาใช้บริการได้ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) โทร. 0-5596-1225
2. ร้านชุลีมาศ สาขามาหวิทยาลัยนเรศวร (ตรงข้ามประตู 5) นิสิตสามารถมาใช้บริการได้ใน วันหยุดราชการ (เสาร์- อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 19.30 น.) โทร. 09-2769-9044
หมายเหตุ นิสิตสามารถรวมกลุ่มภายในมหาวิทยาลัย ฯ และแจ้งให้พนักงานจากร้านชุลีมาศ ไปดำเนินการวัดตัวตัดชุดครุยได้ โทร. 09-2769-9044 เพื่อทำการนัดหมาย

ราคาชุดครุย  
นิสิตชาย
1. ชุดครุยพร้อมเข็มครุยอักษรย่อวุฒิ ราคา 650 บาท
2. ชุดราชปะแตนพร้อมชุดแผงคอและกระดุมเสื้อ/ชุดปกติขาว/ชุดสูทสากล มี 3 รูปแบบ คือ
2.1 แบบตัดใหม่ ราคา 2,000 บาท
2.2 แบบตัดเช่า ราคา 2,000 บาท และเมื่อนิสิตนำชุดมาคืนจะได้รับเงินคืน 1,000 บาท
2.3 แบบเช่า ราคา 1,700 บาท และเมื่อนิสิตนำชุดมาคืนจะได้รับเงินคืน 1,000 บาท

นิสิตหญิง
1. ชุดครุยพร้อมเข็มครุยอักษรย่อวุฒิ ราคา 650 บาท

หมายเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตสามารถจ่ายค่ามัดจำ ขั้นต่ำ 100 บาท ขึ้นไป และชำระอีกครั้งเมื่อชุดครุยหรือชุดราชปะแตน/ชุดปกติขาว/ชุดสูทสากล ตัดแล้วเสร็จ ทางร้านจะดำเนินการติดต่อกลับมาหาท่านอีกครั้ง

การรับชุดครุย
ทางร้านมีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ
1. รับด้วยตัวเอง กำหนดให้เป็นวันวันซ้อมย่อยของงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (เท่านั้น)
2. แบบจัดส่ง ค่าจัดส่ง EMS ราคา 100 บาท/ชุด ทั่วประเทศ (นิสิตจะได้รับชุดหลังจากดำเนินการวัดตัว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 1- 3 เดือน)

ข้อควรระวังและคำแนะนำ
1. ห้ามซักชุดครุยโดยเด็ดขาด
2. เมื่อได้รับชุดครุย ชุดราชปะแตน ชุดปกติขาว ชุดสูทสากล นิสิตควรตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าสามารถสวมใส่ได้พอดีหรือไม่ หากเกิดข้อผิดพลาดทางร้านชุลีมาศยินดีแก้ไขให้จนกว่านิสิตจะพึงพอใจ
3. ในช่วงวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทางร้านจะมาตั้งจุดบริการให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัย เฉพาะตัดกับร้านที่มหาวิทยาลัยรับรองเท่านั้น (ชุลีมาศ) เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับชุด ทางร้านยินดีดำเนินการแก้ไขให้ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ (โดม) มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) โทร. 0-5596-1225

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา ภาควิชาดนตรี ภาควิชาศิลปะการแสดง