ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม


 สุรีพรย์    13 มี.ค. 2563     เปิดอ่าน 119


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ