นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่


 สุรีพรย์    27 เม.ย. 2563     เปิดอ่าน 36


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอนันตญา ขวัญเมือง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย ให้ปฏิบัติหน้าที่ "ผู้ช่วยฝ่ายการทูตสาธารณะด้านดิจิทัล" (Digital Public Diplomacy Supporter) จากการเขียนความเรียงขนาดย่อเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการโดยสังเขปและแนบผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ซึ่งนิสิตได้ส่งผลงานการศึกษาการแปลข้ามวัฒนธรรมไทย-เกาหลี จากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Crash Landing On You ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 219411 การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย โดยมีอาจารย์ศโรชิน อาจหาญ เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งนิสิตจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 30 พฤศจิกายน 2563 โดยนิสิตจะมีหน้าที่นำเสนอข้อมูลโดยสร้างสรรค์ผลงานประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศเกาหลีผ่านสื่อดิจิทัลของสถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาตะวันออก