แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ


 สุรีพรย์    28 เม.ย. 2563     เปิดอ่าน 65


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ