การจองหอพัก ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 63


 สุรีพรย์    18 พ.ค. 2563     เปิดอ่าน 17


 

 

การจองหอพักผ่านระบบออนไลน์สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 63

ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิตฯ คณะมนุษยศาสตร์

โทร. 0 5596 2021

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ