กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ


 สุรีพรย์    22 พ.ค. 2563     เปิดอ่าน 3


 

 

The Faculty of Humanities invites all international lecturers to join us on Microsoft Teams meeting on Mon 25 May 2020 at 9.00-12.00. Mr Robertus Pujo Leksono, our lecturer in the Department of Linguistics, Folklore, Philosophy and Religion will share his teaching experiences on “How to use NU e-Learning (Moodle)”. Ms Duangporn Thongnoi, our lecturer in the Department of English will share “How to teach speaking and listening online via Microsoft Teams”.

. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00. Mr Robertus Pujo Leksono อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชน ปรัชญาและศาสนา ร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ การใช้ NU e-Learning (Moodle) และอาจารย์ดวงพร ทองน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการฟังภาษาต่างประเทศผ่านระบบ Microsoft Teams

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ