รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ ได้รับรางวัลดี ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจคำคมมนุษย์แม่


 สุรีพรย์    1 มิ.ย. 2563     เปิดอ่าน 56


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์

ได้รับรางวัลดี ในการนำเสนอผลงานวิจัย

เรื่อง ภาพสะท้อนของแม่ที่ปรากฏในเพจคำคมมนุษย์แม่

ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 และ

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1

 วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาไทย