คณะมนุษยศาสตร์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียน


 สุรีพรย์    15 มิ.ย. 2563     เปิดอ่าน 16


 

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องประชุมและบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของคณะฯ จำนวน 6 อาคาร ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ทั้งนี้ได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรของคณะ ก่อนเปิดภาคเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ