บันทึกเทปปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563


 สุรีพรย์    12 มิ.ย. 2563     เปิดอ่าน 20


 

 

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทปปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะออกอากาศในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.human.nu.ac.th และ Facebook : Faculty of Humanities NU

 

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ