นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 3 คน ได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัดเซ็น ประเทศไต้หวัน


 สุรีพรย์    19 มิ.ย. 2563     เปิดอ่าน 24


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 3 คนที่ได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาระยะสั้น ระยะเวลา 3 เดือน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัดเซ็น (National Sun Yat Sen University)และได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากโครงการ Huayu Enrichment Scholarship (HES) ประจำปี 2020  สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน (Taiwan Ministry of Education)

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาตะวันออก