แจ้งรายละเอียดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


 สุรีพรย์    19 มิ.ย. 2563     เปิดอ่าน 25


 

 

แจ้งรายละเอียดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

⏰เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอให้นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และโปรดติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.human.nu.ac.th และ Faculty of Humanities NU

** ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ นิสิตใหม่ทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศและประเมินโครงการในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ