นิสิตภาควิชาศิลปะการแสดงได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 สุรีพรย์    22 มิ.ย. 2563     เปิดอ่าน 19


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวพัชราภรณ์ คงเพ็ชร์  นิสิตชั้นปีที่ 2

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มความประพฤติดี ประจำปี 2563

จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ