รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


 สุรีพรย์    23 มิ.ย. 2563     เปิดอ่าน 13


 

 

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ  ลาวรรณ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมกับ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะผู้บริหาร และผู้แทนบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 พิษณุโลก

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ