ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น จากสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัดเซ็น


 สุรีพรย์    24 มิ.ย. 2563     เปิดอ่าน 31


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  ที่ได้รับคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัดเซ็น  ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 40 ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติซุนยัดเซ็น (National Sun Yat Sen University, Taiwan)

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาตะวันออก